OED

Ani Kalp Durmalarında

10

Kalp masajı veya defibrilasyon yapılmayan her an yaşam şansı %7 – %10 azalıyor.

60

İş yerlerinde OED kullanılan 10 kişiden 9’u 60 sn. içinde hayata dönüyor.

7

Ani kalp durmalarında her yıl ortalama 7.000 çocuk hayatını kaybediyor.

2

Acil müdahale ile hayatta kalma orani 2 kat artıyor.

  • – Şoklanması gereken kalp ritimlerini yüksek doğrulukla belirleyen EKG analiz algoritması
  • – Tam otomatik/yarı otomatik çalışma modları ile şok uygulayabilme (defibrilasyon)
  • – Güvenilir EKG ritim analizi
  • – Hızlı şarj özelliğiyle fark yaratan performans
  • – Görsel ve sesli yönlendirmeler ile kalp masajı ve suni solunum desteği

OED

OED NEDİR?

 

Ani Kalp durması vakalarında kişiye ilk dakikalarda müdahale edilmesi hayati önem taşır.

OED, ani kalp durmalarında bu kritik müdahaleyi gerçekleştirmeye yönelik geliştirilmiş bir elektroşok cihazıdır. Kullanımı kolay, kullanıcı ve hasta için güvenilir bir cihazdır.

Cihazın elektroşok verilmesini tavsiye etmesi durumunda yarı otomatik cihazlarda ŞOK butonuna basılarak, tam otomatik cihazlarda cihaz kendisi otomatik olarak ŞOK verir.

EKG analizine göre kalbin Ventriküler Fibrilasyon veya Ventriküler Taşikardi durumu  tespit edildiği için cihazın sağlıklı kişilere ŞOK uygulaması söz konusu değildir

OKULDA OED

OKULLAR

 

Ani Kalp Durması, kalbin elektriksel ritmindeki bozulmadan dolayı aniden durmasıdır. Bu elektriksel atışı düzenleyip, kalbi yaşama bağlayan en hızlı ve etkin yöntem CPR ile OED uygulamasıdır. Çalışmalar, hızlı OED uygulamalarının yaşama döndürme konusunda ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Elektriksel aksamanın en etkili tedavisinin elektroşok olduğu bilinmekte ve bu yöntem genç-yaşlı ayrımı gözetilmeksizin dünya genelinde kullanılmaktadır.

RİSK VE ALAN BELİRLEMESİ YAPILMALI


OED uygulama ve bulundurma noktasının doğru seçilmesi müdahale süresini azaltırken hayatta kalma oranını artıracaktır. Bu kapsamda okullarda ve okulların spor alanlarında doğru alan tespiti büyük önem taşımaktadır.

–  Okul spor salonları, atletizm alanları, oyun ve dinlenme alanları, konferans alanları,

 – Olay anında ilk müdahaleyi yapacak eğitimli personele (spor eğitmeni, yönetici, güvenlik personeli, sağlık personeli vb.) yakın konumlandırma,

 – Kardiyovasküler risk altında olan eğitimci ve öğrencilerin bulunduğu alanlara yakın konumlandırma,

 – Alan göstergeleri hazırlanıp, uzun koridorlarda OED’nin 3 dakika içinde alınıp müdahale edilebilecek adet ve şekilde yerleştirilmesi önemlidir.

ANİ KALP DURMALARINDA RİSK, KORUMA VE EĞİTİM

Okullar söz konusu olduğunda en önemli beklentimiz, çocuklarımızın, içimiz rahat teslim ettiğimiz okullarında sağlıklarının korunması ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınmasıdır. Aynı beklenti çocuklarımızın eğitmenleri için de geçerlidir.

 – Amerika’da yılda 356 bin 461 hastane dışı kardiyak arrest vakası gerçekleşmekte, bu vakaların 7 bin 37’sini çocuklar oluşturmaktadır.1 Yapılan çalışmalarda, yılda 111 okuldan 1’inde kardiyak arrest vakası görülürken, 12 vakadan 6’sının fiziksel aktivite gerçekleştirilen alanlarda ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

 – Avrupa ülkelerinin %73’ünde OED’nin kullanımına yönelik özel eğitim programları mevcuttur.

 – Acil yardım hizmetinin ulaşmasına kadar geçen sürede okulda yapılacak müdahaleler yaşam olasılığını %70 oranında artırmaktadır.

 – Özellikle Acil Kalp Müdahalesi Programı kapsamında yeni nesiller için eğitimler planlanması, eğitimi verecek ekibin belirlenmesi ve ve OED cihazının kolayca görülebilecek noktalara yerleştirilmesi, okul çocuklarına uygun tanıtım broşürlerinin hazırlanması ve OED’yi kullanabilecek spor antrenörleri ya da idareciler ile öğretmenlerin eğitimli olması son derecede önemlidir.

İŞ YERİNDE OED

İŞ YERLERİ

 

AKD, kalbin elektriksel ritmindeki bozulmadan dolayı aniden durmasıdır. Bu elektriksel atışı düzenleyip, kalbi yaşama bağlayan en hızlı ve etkin yöntem CPR ile OED uygulamasıdır. Çalışmalar, hızlı OED uygulamalarının yaşama döndürme konusunda ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Elektriksel aksamanın etkili tedavisinin elektroşok olduğu bilinmekte ve bu yöntem genç-yaşlı ayrımı gözetilmeksizin dünya genelinde kullanılmaktadır.

OED KULLANIMI İÇİN ALAN BELİRLENMESİ ÖNEMLİDİR


OED’nin bulundurulma ve uygulanma yerinin doğru seçilmesi müdahale süresini ve hayatta kalma olasılığını artıracaktır. Bu kapsamda iş yerlerinde doğru alan tespiti büyük önem taşımaktadır.

 – Elektrikli güç cihazları kullanılan alanlar,

 –  Deniz sondaj platformu, inşaat projeleri, gemiler, güç aktarım hattı ve enerji türbinleri ile ağır işçilik yapılan alanlar,

 – Kardiyovasküler risk altında olan, daha önce kardiyak rahatsızlık geçirmiş kişilere yakın lokasyonlar,

 – Çok sayıda işçinin yakın çalıştığı alanlar, üretim hatları, ofisler,

 – Firmaların yemekhane alanları, spor merkezleri vb. incelenerek doğru alan saptamaları yapılmalıdır.

TAM ZAMANINDA YAPILACAK DOĞRU MÜDAHALE İLE HAYAT KURTARIN

Kalp krizleri dolaşımsal bir sorunken Ani Kalp Durması (AKD) ise tamamen elektriksel bir durumdur ve tek tedavisi kalbin CPR ve elektroşok uygulaması ile normal ritmine dönmesinin sağlanmasıdır.

 – Amerika Birleşik Devletleri İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi verilerine göre, iş yerlerinin %13’ünde AKD vakaları görülmekte, AKD sebebiyle yılda yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Yapılan çalışmalar, ilk dakikada OED kullanılan 10 kişiden 9’unun hayata döndürüldüğünü göstermektedir.

 – Acil yardım hizmetinin iş yerine ulaşmasına kadar geçen sürede yapılacak müdahaleler hayatta kalma olasılığını %50-60 oranında yükseltirken, iş yerlerinde OED kullanımı bu olasılığı %15-22 oranında artırmaktadır. İş güvenliği yöneticilerinin 1/3’ü bu eğitimle hayat kurtardıklarını ifade etmektedir.

 – AKD, yaş veya fiziki kondisyona bağlı olmaksızın herkesin başına gelebilir. İş yerlerinde acil müdahale gerektiren durumlar kapsamında OED’lerin kullanımının değerlendirilmesi önemlidir.

Guardson Medikal A.Ş. , Aselsan Tıbbı Cihazların Satışına Yetkilidir.

All rights reserved - 2022